27 de setembre de 2021

Esperança de vida – setembre

L´esperança de vida són els anys que una persona pot esperar viure si les circumstàncies de mortalitat continuen sent les mateixes. Sortosament, els càlculs de l´esperança de vida han estat menors als anys reals que viuen les persones. La millor comprensió de la longevitat de les poblacions per part dels […]
20 de setembre de 2021

Nova estratègia de política monetària del Banc Central Europeu – setembre

El Governador del Banc d´Espanya ha explicat va explicar el passat 17 de setembre a l´escola de negocis de Barcelona IESE, la nova estratègia de política monetària del Banc Central Europeu. La nova estratègia va ser publicada pel Consell de Govern del BCE el 8 de juliol, i considera que […]
29 de juliol de 2021

JAUME QUIBUS, A LA TERTULIA DEL PROGRAMA “ECONOMIX” DE RÀDIO 4

Participació al programa Econòmix de Ràdio 4: Les pensions, són sostenibles? Inici 09:15’ Escoltar aquí
29 de juny de 2021

Reforma de les pensions públiques – juny

La Comissió Europea va comunicar l´aprovació inicial del pla d´ajuda a Espanya de 69.500 milions d´Euros el passat 16 de juny. El Pla està fet per reforçar la resiliència econòmica i social a l´Estat espanyol, després de la greu crisi viscuda ocasionada per la pandèmia. Les propostes d´estudi i de […]
17 de juny de 2021

Plans de Previsió Social Empresarial – juny

Els Plans de Previsió Social Empresarials (PPSE) són uns tipus de contractes d´assegurances, mitjançant els quals l’empresa instrumenta els seus compromisos per a pensiones a favor dels seus treballadors amb l´asseguradora. El PPSE és el gran desconegut a l´Estat espanyol. El producte és molt semblant al Pla de Pensions d´Ocupació, […]
25 de maig de 2021

Indemnització – Cancel·lació de contractes – maig

Els Principis de Dret Contractual Europeu ofereixen un conjunt unitari i harmonitzat de mitjans de tutela al creditor pels incompliments del contracte per part del deutor, els quals són determinants pels professionals en valoracions en el marc de les quantificacions d´ indemnitzacions per danys i perjudicis. Cal treballar amb molta […]
14 de maig de 2021

Economia post-covid – maig

A Espanya, el consum representa gairebé el 57% del producte interior brut. L´economia espanyola, com és predominant en la majoria de països occidentals, afavoreix el benestar dels seus ciutadans pel consum que es fa. Les caigudes dels mesos de confinament estricte pel Covid, de març i abril de 2020, va […]
23 d'abril de 2021

Pla per a directius – Abril

Els canvis en els límits per aportacions als plans de pensions a Espanya pot ser una bona notícia, malgrat les reduccions dels seus beneficis fiscals, si les iniciatives com la de la Banca March arriben, conjuntament amb altres, a més centres de decisió dintre de les organitzacions empresarials. El sector […]
14 d'abril de 2021

Pla de pensions – Març

Finalment, la Dirección General de Tributos (DGT) ha emès una resposta vinculant a la qüestió plantejada pels límits màxims de reducció en la base imposable de l´Impost per aportacions i contribucions a plans de pensions, i instruments anàlegs. La opinió majoritària del sector és que la resposta no és prou […]
14 d'abril de 2021

Estalvi i inversió – Abril

La manca de cultura financera a Espanya és evident. Només cal veure els estudis publicats d´estalvi e inversió a l´estat espanyol. La inversió continua sent predominant en actius immobles i dipòsits bancaris, el primer, de limitada liquiditat i, el segon, de quasi nul·la rendibilitat. La seguretat és el factor de […]
2 de febrer de 2021

Pla de pensions – Febrer

Sorprenentment, la interpretació que ha fet una gestora, al menys, de les modificacions contingudes a la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per l´ any 2021, amb relació als nous límits d´aportació als plans de pensions, ha estat restrictiva. Textualment, la Llei diu << contribucions empresarials> , no contribucions del […]
15 de gener de 2021

Pla de pensions – Gener

Els canvis en la tributació dels plans de pensions han estat aprovats en la Llei de pressupostos generals de l’Estat i amb la finalitat de corregir l’excés de comissió dels plans de pensions individuals. Segons estudi del Ministeri del Sr. Escrivá i les seves explicacions en fòrums professionals, les gestores […]
12 de gener de 2021

Presentació ISAP 3

21 de gener de 2020

Estudi del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC): Jubilació amb Treballs a Temps Parcial

Estudi del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la jubilació de persones amb treballs a temps parcial
17 de setembre de 2019

Entrevista El Punt Avui: “El repte del 8 milions i envellits”.

El Punt Avui 150719
17 de setembre de 2019

Valoració econòmica de les dades de l’enquesta de Població Activa referent al 2n trimestre de 2019

20 de febrer de 2019

JAUME QUIBUS, A LA TERTULIA DEL PROGRAMA “ECONOMIX” DE RNE4

Tertulia amb Carme García Jarque (Vocal del Comité ejecutivo de la Patronal catalana PIMEC), per comentar la situació dels autónoms ( a partir min. 11 50s). Escoltar aquí