Tarifes

Tots els ingressos de Quibus són per honoraris facturats al client i en cap cas per comissions de comercialització de productes per a la jubilació. És el nostre ferm compromís de lleialtat als nostres clients per preservar sempre la nostra opinió independent dels interessos de les companyies d’assegurances, gestores de fons de pensions i bancs.

El 1998, vam començar a exercí la nostra activitat professional amb els ingressos facturats als nostres clients, i continuem sense cobrar comissions.

Prèviament a parlar d’honoraris, és més important un intercanvi d’impressions en la presa de contacte amb el client i les seves necessitats. El nostre propòsit és aconseguir proximitat i tracte personalitzat amb les persones interessades en els nostres serveis. Per això la primera reunió és sense cost.