Assessorament a promotors/comissions de control de plans de pensions d'ocupació

Des de 1998, administrem la gestió actuarial, financera, d'inversions i jurídica dels plans de pensions del sistema d'ocupació dels nostres clients empresa i administració pública.
Assessorament política d'inversions, riscos, fiscalitat, normativa, clàusules del reglament del pla i registres comptables.
Gestions de negociació, interlocució i pagament de prestacions.
Elaboració de les bases tècniques com a annex a les especificacions dels plans de pensions amb prestacions definides.
Activitat professional dels actuaris en relació amb els plans de pensions d'acord amb la normativa (disposició addicional 3r Reial decret 304/2004, del Reglament de plans de pensions)

A qui s'adreça l'assessorament de promotors/comissions de control?

Empreses

Administracions públiques

Com et pot ajudar Quibus?

En què et podem ajudar?

Assessorament en PPE

Promoció del PPE després d'estudiar les necessitats del promotor de complementar amb estalvi privat les pensions públiques dels empleats.

Estratègies

Definir la conveniència dels tipus de prestació per contingències (prestació definida o aportació definida)

Col·laboració amb el departament de personal

Objectiu de retenir el talent a l'entitat promotora i facilitar la possible desvinculació d'empleats perquè la jubilació va deixar de ser obligatòria l'any 2012

Treball actuarial

D'acord amb la normativa, actuari ordinari del PPE

Assessorament política d'inversions

Estudi i anàlisi de l'estratègia d'inversions per adequar-la al perfil de risc del promotor

Seguiment permanent

Informar i proposar els canvis corresponents al PPE per les modificacions legislatives

T'ajudem i assessorem, contacta'ns

  Et contactarem a les properes 24/48h

  Realitzarem una trucada telefònica per entendre les teves necessitats i com et podem ajudar

  Avaluarem el teu cas en els propers dies

  Analizaremos la situación y realizaremos propuestas estratégicas para mejorar las inversiones

  Realitzarem seguiment, també de les inversions

  Us mantindrem informats dels canvis al mercat financer i dels resultats de les accions realitzades

  Preguntes freqüents sobre l'assessorament de promotors/comissions de control

  1Els plans de pensions d'ocupació tenen potencial de creixement?
  Sí, l'actual Govern d'Espanya ha apostat clarament pels plans de pensions d'ocupació en detriment de l'estalvi previsional individual
  2Hi ha canvis normatius recents per potenciar els PPE?
  Sí, el legislador ha introduït recentment beneficis fiscals per als promotors de PPE i deduccions en quotes a la seguretat social
  3Són elevats els costos de promoure els PPE?
  No, són poc rellevants comparats amb els beneficis socials i empresarials aconseguits.
  4Es poden fer aportacions superiors a les estipulades a la llei?
  Sí, és possible mitjançant la contractació de pòlisses d'assegurances de complements