Simulador de rendes vitalícies

Calcula l'estalvi pel dia de la teva jubilació o la pensió mentre visquis que puguis cobrar

La importància de les rendes vitalícies per la indústria asseguradora

Les rendes vitalícies són productes asseguradors per cobrar una pensió de per vida fins a la teva mort, de manera idèntica a la pensió pública de la seguretat social.

A qui va dirigit aquest simulador?

Aquest simulador és per a totes les persones independentment de l'edat, que vulguin conèixer l'estalvi per al dia de la seva jubilació o la pensió que pots comprar als 65 anys. (Si la teva edat és superior, posa't en contacte amb nosaltres)

Quin és l'objectiu del simulador?

L'objectiu és conscienciar les persones interessades en la seva jubilació quants diners han d'estalviar per tenir una renda vitalícia el dia de la seva jubilació o assegurar una pensió als 65 anys.

Conceptes importants per al càlcul

La situació actual propicia que l'interès d'aquests productes asseguradors estigui al voltant d'un 2% i un 3% anual, situació que no es donava des de fa força anys. Actualment pot ser un període interessant per poder realitzar aquest tipus d'inversions en productes de rendes vitalícies ja que amb l'interès actual obtindràs més import de la teva pensió pel mateix estalvi o necessitaràs pagar menys per la mateixa pensió.

Com utilitzar el simulador?

Des de Quibus volem oferir 2 maneres per poder fer els càlculs de la pensió vitalícia que rebríeu el dia de la vostra jubilació.

Per això mostrarem les 2 opcions amb exemples:

Opció 1: Càlcul del capital necessari per a una pensió mensual vitalícia desitjada

A l'exemple 1, l'Andreu té 45 anys, està casat i té 2 fills. Està preocupat pel futur de la jubilació i l'estalvi. També té la preocupació que en cas de morir abans que la seva dona, aquesta pugui mantenir la qualitat de vida amb la pensió.

Andrés vol garantir-se una pensió de 1000€ al mes i en el cas de la seva mort que aquesta pensió la rebi el cònjuge (al 100%).

A més, considera que la revaloració de la pensió anual hauria de ser de l'1%.

Com podem veure al resultat, Andrés necessitarà estalviar un total de 245.987€ per al dia de la seva jubilació poder comprar una renda vitalícia amb aquestes condicions.

En el cas que Andrés mori als 85 anys, el cònjuge rebria una pensió mensual de per vida de 1220,19€

Opció 2: Càlcul de la pensió mensual rebuda per inversió de capital

A l'exemple 2, la Maria té 65 anys, està casada i s'acaba de jubilar. Té estalvis i per això vol invertir-los en la seva jubilació i rebre una pensió de per vida.

Actualment disposa un capital de 200.000€ per poder invertir i considera que la revaloració ha de ser del 2%.

Com podem veure en el resultat, Maria realitzant la inversió de 200.000€ podrà rebre una pensió vitalícia de 695€ al mes de per vida i una revaloració del 2% anual.

Viuràs molts anys

Cal tenir en compte que en molts casos, la persona interessada farà el càlcul en funció de la seva esperança de vida o el temps que creu que viurà.

Amb aquesta dada tindrà un paràmetre per comparar si la renda vitalícia és millor o no que gestionar els seus propis diners o capitals.

El gran problema és que aquesta comparativa no preveu la possibilitat de viure molts més anys del que s'esperava.

Cal tenir en compte que l'esperança de vida creix, és a dir, que cada cop vivim de mitjana més anys (encara que es pugui arribar a pensar el contrari).

Deixem com a referència exemples reals:

Continuant amb l'exemple 2 de Maria que tenia un capital de 200.000€. Si en comptes d'invertir-los en un producte assegurador els hagués gestionat ella la conclusió hauria estat:

Amb aquest capital, Maria hauria disposat de 695€ al mes amb una revaloració del 2% anual durant 18 anys, 9 mesos i 15 dies.

És a dir, a partir dels 83 anys, 9 mesos i 15 dies ja no tindria estalvis.

Si mor abans no tindrà problemes a gestionar-se el capital ella mateixa. En cas que Maria mori als 100 anys, en els últims 16 anys i 3 mesos de vida no tindria estalvis.

Tot i això, amb la renda vitalícia Maria s'assegura un pensió mensual independentment de l'edat que mori.

Simulador per a homes de 65 anys

Bases tècniques:

  • Home 65 anys, nascut el 1958
  • Cònjuge 65 anys, nascuda el 1958
  • Taules PERMF/2020

Simulador per a dones de 65 anys

Bases tècniques:

  • Dona 65 anys, nascuda el 1958
  • Cònjuge 65 anys, nascut el 1958
  • Taules PERMF/2020

En cas de personalitzar la teva renda vitalícia o contractar-la no dubtis a contactar-nos