Serveis actuarials

Particulars

La situació actual no és gens fàcil: baixos tipos d’interès, Mercats de valors volàtils, molts fons i plans de pensions de renda fixa en negatiu. Tot això provoca que l’estalviador no sàpiga quins productes i quines estratègies d’inversió són les més adequades per aconseguir els seus objectius.

L’assessorament, qualificat i independent, té per objectiu l’eficient contractació de productes i la decisió estratègica correcta, amb la finalitat de donar seguretat i tranquil·litat i estalviar diners evitant decisions d’estalvi i inversió inadequades, que sempre seran més importants que la tarifa dels nostres serveis.

Per què cal tenir un assessor actuari personal d’assegurances?

Perquè és un professional independent i format, que t’assessorarà al llarg de la teva vida sobre les teves finances i et recomanarà els productes de jubilació i les estratègies més concordes al teu perfil de risc, tenint en compte les teves necessitats, l’edat, el patrimoni disponible, el tipus impositiu, la situació professional i familiar i la resta d’inversions de què puguis disposar.