Pensió privada

Consultoria de jubilació privada

Consultoria

És suficient la teva pensió pública estimada de jubilació?

La teva empresa assumeix compromisos per pensions privades en favor dels seus directius i treballadors?

Necessites un nou enfocament i estratègia en la gestió dels teus fons per a pensions privades a causa de l’alta volatilitat dels mercats financers?

Vols complementar la teva pensió pública contractant productes privats per a la jubilació?

Vols estudiar els avantatges i els inconvenients d’assumir compromisos per pensions privades amb els teus consellers, directius, empleats públics i/o treballadors?

Totes les preguntes tenen respostes si l’assessorament és consistent amb les teves expectatives.

Advantages

Assessorament independent sense conflicte d’interessos amb les entitats asseguradores, financeres i gestores de fons.

Opinió professional experta, formada i informada, amb extensos coneixements i experiències en les matèries de pensions, finances, assegurances, macroeconomia, matemàtiques, microeconomia, política monetària, política social i fiscalitat.

Bones relacions personals amb els empleats del sector financer i assegurador són el fruit de molts anys de col·laboració i ajuda interdependent per continuar treballant conjuntament.

En un entorn cada dia més complex i volàtil és important, en la presa de decisions personals, comptar amb l’opinió i l’assessorament de professionals experts i independents per saber què fer i què no, amb l’objectiu de contractar productes privats per a la jubilació.

Rendibilitat

Coneixes la rendibilitat esperada del teu producte d’assegurança de jubilació?

La teva gestora del fons de pensions t’ha informat de l’indicador de risc del teu pla de pensions conforme a la nova normativa?

Estàs estudiant la possible mobilització a una altra entitat asseguradora del contracte d’assegurança que instrumenta compromisos per pensions amb primes assignades a carteres d’actius financers?

Necessites protocols de mobilització per millorar la rendibilitat de les teves inversions per a la jubilació amb nivells de risc menors?

Prefereixes maximitzar la teva rendibilitat per a la jubilació o beneficiar els teus hereus en cas de defunció?

Seguiment

Amb una activitat econòmica cíclica i uns tipus d’interès i rendibilitats també cíclics, es fa més necessari protegir els teus interessos i el teu patrimoni. Aquest és el primer compromís que assumim a Quibus. El segon compromís és maximitzar la teva rendibilitat financerofiscal.

Tenint en compte que, d’una banda, existeix una extensa i contínua regulació normativa per part de legisladors i governs, d’aquí i d’Europa, per al sector assegurador i financer; i que, d’una altra, els anys vinents s’esperen profunds canvis demogràfics a Europa, és convenient que experts independents i qualificats tornin a estudiar i valorar de manera periòdica totes les decisions d’inversió a la jubilació i tots els productes contractats, per decidir modificar-ne l’estratègia o no.

Així mateix, ajudem a visualitzar una manera de vida sense activitat laboral i amb independència financera per afrontar els profunds canvis demogràfics que s’estan produint a Europa.