Inversion per a la teva jubilació

Rendes vitalícies

Assessorament en les decisions estratègiques de quina part del patrimoni serà per a consum a través de rendes mensuals i quina part del patrimoni es vol deixar en herència.

Ingressos recurrents i mensuals a la jubilació.

Possibilitat de beneficiar a més els teus hereus en cas de defunció per a la transmissió del teu patrimoni i beneficiar-se de la seva fiscalitat.

Estudi i valoració del dret de rescat de la renda vitalícia i la mobilització a una altra companyia d’assegurances, si les circumstàncies personals han canviat des del moment de la contractació del producte.

Enllaç a notícia externa relacionada amb les rendes

https://adndelseguro.com/adn-especiales/especial-vida/rentas-vitalicias-y-temporales-productos-en-crecimiento/