Inversion per a la teva jubilació

Contractes garantitzats

Amb un entorn cada dia més complex i volàtil, les decisions es basen en l’opinió de professionals experts i independents, per saber què fer i què no, amb l’objectiu de contractar productes privats per a la jubilació.

Els perfils més conservadors i la seva preferència per garantir l’import de la prestació a cobrar per a la seva jubilació.

Solvència de la companyia d’assegurances i tipologia de carteres d’actius financers assignats al contracte d’assegurances.

Enllaç a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions-Solvència II

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Entidades/Solvencia/Paginas/default.aspx