25 de maig de 2021

Indemnització – Cancel·lació de contractes – maig

Els Principis de Dret Contractual Europeu ofereixen un conjunt unitari i harmonitzat de mitjans de tutela al creditor pels incompliments del contracte per part del deutor, els quals són determinants pels professionals en valoracions en el marc de les quantificacions d´ indemnitzacions per danys i perjudicis. Cal treballar amb molta […]
14 de maig de 2021

Economia post-covid – maig

A Espanya, el consum representa gairebé el 57% del producte interior brut. L´economia espanyola, com és predominant en la majoria de països occidentals, afavoreix el benestar dels seus ciutadans pel consum que es fa. Les caigudes dels mesos de confinament estricte pel Covid, de març i abril de 2020, va […]