Serveis actuarials

Empreses

Assessorament professional independent per transformar l’estalvi privat d’empreses en la maximització de la pensió privada de jubilació dels seus consellers, directius i treballadors.

Treball de seguiment en la gestió dels seus recursos de pensions.

Serveis d’interlocució professional independent en representació del client davant els seus auditors de comptes, Administració i CNMV.

Col·laborar amb les empreses perquè gestionin els seus recursos de les pensions optimitzant el seu compte de resultats i generant valor per als seus consellers executius, directius i treballadors. I, en general, donar servei, qualificat i independent, en coneixement i experiència, per ajudar a un envelliment actiu i en positiu de les persones.

Dictàmens actuarials conformes a la normativa comptable.

Valoració i mobilització de plans de pensions i contractes d’assegurances d’entitat gestora o asseguradora.

Assessorament a empreses davant companyies d’assegurances en dificultat o liquidació.