Serveis actuarials

Administracions públiques

Assessorament tècnic en temes actuarials i per mantenir els contractes d’assegurances adequats a les cobertures dels compromisos vigents a cada moment.

Serveis d’interlocució professional independent en representació del client.

Assessorament tècnic per informar el client dels canvis normatius, per valorar, dissenyar, desenvolupar i implementar canvis de companyies d’assegurances.

Assistir el client en la possibilitat o no de realitzar aportacions al seu pla de pensions conforme a la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Formació i experiència per millorar l’activitat professional amb relació als departaments de contractació i vinculats a aquests. Amb el nostre millor propòsit de conèixer a la perfecció les condicions d’adjudicació dels contractes públics.