Inversion per a la teva jubilació

Seguiment

Amb una activitat econòmica cíclica i uns tipus d’interès i rendibilitats també cíclics, es fa més necessari protegir els teus interessos i el teu patrimoni. Aquest és el primer compromís que assumim a Quibus. El segon compromís és maximitzar la teva rendibilitat financerofiscal.

Extensa i contínua regulació normativa per part de legisladors i governs, d’aquí i d’Europa, per al sector assegurador i financer. Per això cal tornar a estudiar les decisions d’inversió i els productes contractats i ajudar a prendre decisions quan les circumstàncies canvien.

Profunds canvis demogràfics a Europa els anys vinents. Ajudem a visualitzar una manera de vida sense activitat laboral i amb independència financera.

És convenient que experts independents i qualificats tornin a estudiar i valorar de manera periòdica totes les decisions d’inversió a la jubilació i tots els productes contractats, per modificar l’estratègia o no.