Inversió

Inversió per a la teva jubilació

Assesorament

A Quibus trobaràs l’opinió professional experta, formada i informada, independent i qualificada, amb extensos coneixements i experiències en matèries de pensions, finances, assegurances, macroeconomia, matemàtiques, microeconomia, política monetària, política social i fiscalitat.

Comptaràs amb un assessorament i un servei, qualificat i independent, en coneixement i experiència, per ajudar a un envelliment actiu i en positiu de les persones, sobre els següents productes a contractar:

  • Contractes d’assegurances garantides
  • Contractes d’assegurances Unit Linked – cistell d’actius financers
  • Rendes vitalícies
  • Fórmules mixtes
  • Rendes temporals
  • Seguiment de productes d’inversió des de 50.000 euros