24 de novembre de 2021

Retribucions per pensions a Consellers

A efectes comptables, tenen la consideració de retribucions a llarg termini al personal les prestacions per pensions complementàries a les del sistema públic, respecte al moment en el que es presta el servei per part dels seus administradors. Els compromisos per pensions assumits per les mercantils a favor dels seus […]