27 de setembre de 2021

Esperança de vida – setembre

L´esperança de vida són els anys que una persona pot esperar viure si les circumstàncies de mortalitat continuen sent les mateixes. Sortosament, els càlculs de l´esperança de vida han estat menors als anys reals que viuen les persones. La millor comprensió de la longevitat de les poblacions per part dels […]
20 de setembre de 2021

Nova estratègia de política monetària del Banc Central Europeu – setembre

El Governador del Banc d´Espanya ha explicat va explicar el passat 17 de setembre a l´escola de negocis de Barcelona IESE, la nova estratègia de política monetària del Banc Central Europeu. La nova estratègia va ser publicada pel Consell de Govern del BCE el 8 de juliol, i considera que […]