23 d'abril de 2021

Pla per a directius – Abril

Els canvis en els límits per aportacions als plans de pensions a Espanya pot ser una bona notícia, malgrat les reduccions dels seus beneficis fiscals, si les iniciatives com la de la Banca March arriben, conjuntament amb altres, a més centres de decisió dintre de les organitzacions empresarials. El sector […]
14 d'abril de 2021

Pla de pensions – Març

Finalment, la Dirección General de Tributos (DGT) ha emès una resposta vinculant a la qüestió plantejada pels límits màxims de reducció en la base imposable de l´Impost per aportacions i contribucions a plans de pensions, i instruments anàlegs. La opinió majoritària del sector és que la resposta no és prou […]
14 d'abril de 2021

Estalvi i inversió – Abril

La manca de cultura financera a Espanya és evident. Només cal veure els estudis publicats d´estalvi e inversió a l´estat espanyol. La inversió continua sent predominant en actius immobles i dipòsits bancaris, el primer, de limitada liquiditat i, el segon, de quasi nul·la rendibilitat. La seguretat és el factor de […]