Simulador de rendes vitalicies

Quan una persona arriba a l'edat de jubilació pot fer el càlcul de la pensió pública i complementar aquesta pensió amb altres productes financers com ara una renda vitalícia.

Cal tenir en compte que la pensió publica:

 • El màxim de la pensió pública actual és de 3059 € mensuals. Més informació
 • L'augment de la pensió pública contra la inflació la determina l'Estat espanyol cada any
 • En cas de mort, la pensió s'extingeix a excepció de certs casos

Des de Quibus posem a la vostra disposició un simulador perquè us pugui ajudar a prendre la decisió d'un producte financer com una renda vitalícia.

Algunes de les aplicacions podrien ser:

 • La pensió publica no cobreix les necessitats econòmiques i per tant s’ha de contractar un producte financer alternatiu a la pensió publica.
 • Cobrar l’import d’un pla de pensions i tornar a invertir en un producte de renda vitalícia.
 • En cas de retardar la jubilació, simular que convé més, l’increment d’un percentatge de la pensió publica o bé un capital únic.

Les opcions de càlcul que proposem són dues:

1. Càlcul d'inversió de capital

En el exemple del càlcul podem veure que necessitarem un capital de 245.153€ a invertir per a poder rebre una renda vitalícia de 2000€ mensuals amb un 2% de revalorització de la pensió i amb un 100% de reversió que rebria la persona desitjada.

2. Càlcul de la pensió mensual desitjada

En l’exemple d’aquest càlcul tenint un capital de 130.000€ disponibles per invertir, rebríem una pensió mensual de 394€ amb un 2% de revalorització de la pensió i un 100% de reversió que rebria la persona desitjada.

A més, s'han de contemplar els paràmetres següents per poder fer un bon càlcul de la renda vitalícia:

 • Revaloració de la pensió: fa referència al percentatge d'ajust de la pensió per poder suprimir l'efecte de la inflació.
  Dit d'una altra manera, els 1000€ invertits avui no tindran el mateix valor d'aquí uns anys.
 • Persona desitjada: Correspon al percentatge de la pensió vitalícia que rebria la persona designada en cas de defunció.
  Per exemple, si s'hi indica un 100% de reversió, la persona designada rebrà una pensió vitalícia pel mateix import mensual.
 • Interès: Fa referència a l'interès del producte financer de renda vitalícia; en els moments actuals els percentatges se situen entre el 2% i el 3%, però depèn del producte financer.

Simulador per a homes de 65 anys

Bases tècniques:

 • Edat 65 anys. Home nascut 1958

 • Reversió Edat 65 anys. Dona nascuda 1958

 • Taules PERMF/2020

Simulador per a dones de 65 anys

Bases tècniques:

 • Edat 65 anys. Dona nascuda 1958

 • Reversió Edat 65 anys. Home nascut 1958

 • Taules PERMF/2020