25 d'octubre de 2021

Rendes vitalícies – octubre

Existeixen en el mercat financer i assegurador, diferents productes amb noms comercials atractius, per a incloure les clàssiques rendes vitalícies. Nosaltres, els actuaris, podem valorar l´import mensual que pot cobrar una persona mentre visqui i mitjançant el pagament de la seva prima corresponent. O, dit d´una altre forma, a partir […]