2 de febrer de 2021

Pla de pensions – Febrer

Sorprenentment, la interpretació que ha fet una gestora, al menys, de les modificacions contingudes a la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per l´ any 2021, amb relació als nous límits d´aportació als plans de pensions, ha estat restrictiva. Textualment, la Llei diu << contribucions empresarials> , no contribucions del […]