15 de gener de 2021

Pla de pensions – Gener

Els canvis en la tributació dels plans de pensions han estat aprovats en la Llei de pressupostos generals de l’Estat i amb la finalitat de corregir l’excés de comissió dels plans de pensions individuals. Segons estudi del Ministeri del Sr. Escrivá i les seves explicacions en fòrums professionals, les gestores […]
12 de gener de 2021

Presentació ISAP 3